Springe nei ynhâld

Wikibooks:Buorren/argyf/1

Ut Wikibooks

Werom nei de argyfyndeks.

Namme

No't wy wier wat ynhâld hawwe, komt de fraach at wy de Ingelske namme oersette of feroarje wolle, as net. Oant no ta bin ik útgongen fan WikiBoeken, lykas WikiWurdboek en it WikiBooks op it logo. Mar ik sjoch dat oare Wikibooksen meast ien haadletter brûke by harren oersetting, dat dan soe it "Wikiboeken" wurde. It Nederlânske projekt hat de Ingelske titel hâlden, mar dat hoecht om my net sa. Aliter 22.46, 18 aug 2006 (UTC)

As wy in oersetting kinne meitsje moat it wis 'wikiboeken' wurde.

Goed, "Wikiboeken", en dan mei ien haadletter. Aliter 22.17, 1 sep 2006 (UTC)

Nammeromten

Eart wy te grut wurde moatte wy fansels de nammeromten oanpasje litte. Alle Oerlis-nammeromten hjitte troch in âlde flater fan my hjir ek wer "Romte oerlis", yn stee fan oanelkoar. Ik stel út te freegjen dêr ""Romte-oerlis" fan te meitsjen, tastien yn it Frysk, en dochs dúdlik. De "Hulp"-nammeromten moatte fansels "Help"-nammeromten wurde, en at wy de projektnamme feroarje, dan moat dat ek by de nammeromten feroarje. Oars noch? Aliter 22.46, 18 aug 2006 (UTC)

At it "Wikiboeken" wurdt, dan moat dat ek de namme fan de Wikibooks: nammeromte wurde. En "Help:", en "-oerlis:" foar de oerlisnammeromten. Oars noch? Aliter 22.17, 1 sep 2006 (UTC)

Dan wurdt it:

-2 Media
-1 Wiki
 0 (Boeken)
 1 Oerlis
 2 Meidogger
 3 Meidogger-oerlis*
 4 Wikiboeken*
 5 Wikiboeken-oerlis*
 6 Ofbyld
 7 Ofbyld-oerlis*
 8 MediaWiki
 9 MediaWiki-oerlis*
10 Berjocht
11 Berjocht-oerlis*
12 Help*
13 Help-oerlis*
14 Kategory
15 Kategory-oerlis*

Dy mei in stjerke moatte dan oanpast wurde. Aliter 22.28, 6 sep 2006 (UTC)

Titelstruktuer

Dogge wy:

  • Boek/Part
  • Boek/part
  • Part (Boek)

Aliter 18.51, 27 aug 2006 (UTC)

Behear

Wy hawwe hjir al noch wat núvere systeemteksten. Ik kin hjir ek behearderstatus oanfreegje, dat ik it wat oanpasse kin. Aliter 18.51, 27 aug 2006 (UTC)

Haadside

Ik ha de WikiBoeken hiemside feroare. 01-09-06 22:50 meidogger Kening Aldgilles

By my wurdt it oersjoch sa al wat fier yn ien hoeke skood. Kin dit noch oars? Aliter 22.00, 1 sep 2006 (UTC)
Ja wis kin it oars. In WikiBoeken hiemside dy't der net moai útsjocht. Sjoch ris nei de Ingelske en Dútske ferzje, hja hawwe in goeie opset. Wy kinne ús opset wol útwreide, mar net feroarje nei in hiemside dy't fysueel 'bagger' is.
Kening Aldgilles 23.15, 2 sep 2006 (UTC)
Dy Ingelske haadside hoech om my net: gjin goede struktuer en in bult lytse letterkes op it earste skerm. Mar wy koenen eat dwaan as by de Dútske Wikiboeken. Ik haw wat besocht op it Kladblok. It wie faaks better as de ynlieding noch wat koarter wie, mar fieders liket it om my wol aardich. (Aliter likernôch 23.00, 2 sep 2006 (UTC)).
Mar dat hienen jo al sjoen, om't dize opmerking net fêstlein wie. Aliter 17.20, 3 sep 2006 (UTC)

De WikiBoeken hiemside sjocht der no bjusterbaarlik moai út, tige tank foar jo stipe Aliter Kening Aldgilles 08.15, 3 sep 2006 (UTC)

Betawiki: better support for your language in MediaWiki

Dear community. I am writing to you to promote a special wiki called Betawiki. This wiki facilitates the localisation (l10n) of the MediaWiki interface. You may have changed many messages here to use your language in the interface, but if you would log in to for example the English language Wiktionary, you would not be able to use the interface as well translated as here. Infact, of the 1797 messages in the core of MediaWiki, 467 messages have been translated. Betawiki also supports the translation of messages of about 80 extensions, with almost 1000 messages.

If you wish to contribute to better support of your language in MediaWiki, as well as for many MediaWiki extensions, please visit Betawiki, create an account and request translator priviledges. You can see the current status of localisation of your language on meta and do not forget to get in touch with others that may already be working on your language on Betawiki.

If you have any further questions, please let me know on my talk page on Betawiki. We will try and assist you as much as possible, for example by importing all messages from a local wiki for you to start with, if you so desire.

You can also find us on the Freenode IRC network in the channel #mediawiki-i18n where we would be happy to help you get started.

Thank you very much for your attention and I do hope to see some of you on Betawiki soon! Cheers! Siebrand@Betawiki 25 sep 2007, 08.49 (UTC)

Sybrand makket reklame foar syn projekt om in wiki dy't net ferbûn is oan de ûntwikkelders fan MediaWiki te brûken foar it meitsjen fan in standardoersetting, dêr't er fan mient dat dy dan op alle WikiMedia-wikis sûnder oanpassings te brûken wêze sil. Ik stel út earst mar ris te sjen hoe't dit fierder komt. Aliter 15 aug 2008, 19.59 (UTC)[beäntwurdzje]


Hûswurk

Wy hawwe hjir gjin behearder. Ik bin behearder oan de wikiwurdboek side. Ik kin hjir ek behearderstatus oanfreegje, bywannear't net ôf te karren is.

Oersetting foar stewards, de minsken dy't wurkje foar it commons projekt of:

  • We have no sysop. I am an admin on fy wikt. If no one objects, I plan to request sysop status here as well.

Snakesteuben 20 jul 2008, 12.09 (UTC)[beäntwurdzje]

Ik fyn't bêst. Aliter 15 aug 2008, 19.59 (UTC)[beäntwurdzje]

Bots

Ik haw de Botsoanmelding lyktrokken mei de oare Fryske projekten, al is der hjir minder ferlet fan. Dat betsjut dat bot-oanfragen ek gewoan hjir komme. Oant de buorren te drok wurde, kin op dy manier it oerlis ta ien side beheind wurde. Aliter 15 aug 2008, 19.59 (UTC)[beäntwurdzje]


Fan Wikibooks:Bots

Foar automatyske ferlof. Eigner: Snakesteuben, Behearder, 16.000 bydragen op it Frysk Wikiwurdboek. Snakesteuben 3 aug 2008, 16.32 (UTC)[beäntwurdzje]

Ik bin benijd wat dy hjir dwaan kin, dat lit mar rinne. Aliter 15 aug 2008, 19.59 (UTC)[beäntwurdzje]
(I am reading: I am surprised what you can do here, let it run. ?) - Flag yes/no ? Best regards, --fûgel (:> )=| 16 aug 2008, 00.46 (UTC)[beäntwurdzje]
Almost: "I am curious what it could do here, so let it run". OK with me. Aliter 16 aug 2008, 02.40 (UTC)[beäntwurdzje]
:) Bot flag granted, best regards, --fûgel (:> )=| 16 aug 2008, 14.33 (UTC)[beäntwurdzje]
Thanks, Birdy. :-)
Goeie, Aliter. Dit is foar in Natuergids-projekt. Ik hawwe in protte artikels út de wikipedy en wikiwurdboek eksportearre -- rûch materiaal, planten en fûgels. Dêrtroch kin ik ymportearje en gearfette, ynstee fan yndividueel kopiearjen-plakken út de side direkt of de eksporttriem yn myn pleatslike kompjûter. Snakesteuben 20 aug 2008, 05.32 (UTC)[beäntwurdzje]
Ik soe sizze dat de wiki ek in ymportearfunksje hat, mar dêr kin ik mis mei wêze. It sil my benije wat it wurdt: Fansels moat it gehiel al mear wurde as de parten; oars hie it likegoed allegear yn de wikipedy stean kinnen. Aliter 24 aug 2008, 19.47 (UTC)[beäntwurdzje]